Reparacija stakla

Radimo reparaciju stakla u skladu sa normativima važećim u preko 40 zemalja

REPARACIJA AUTO STAKLA – NOVO U NAŠOJ PONUDI

Reparacija je postupak koji se koristi za saniranje manjih pukotina na prednjem vjetrobranskom staklu.

reparacija-stakalaPostupak se sastoji od detaljnog čišćenja i fine obrade pukotine, zatim se uz pomoć specijalne aparature ubrizgava prozirna smola koja popunjava pukotinu i čini je gotovo nevidljivom.
Jedan od najvažnijih uvjeta za reparaciju je brza reakcija. Oštećeno staklo se mora čim prije zaštiti od vanjskih utjecaja, prljavštine i daljnjeg oštećenja lijepljenjem samoljepljive trake preko pukotine. Slijedeći korak je što prije posjetiti naš servis, ne bi li se pukotina raširila, a tada Vam ne preostaje drugo nego izabrati znatno skuplju varijantu, izmjenu stakla.
Bitno je da oštećenje nije u vidnom polju vozača, u kojem slučaju ne preporučujemo reparaciju. Pukotine veličine do par centimetara smatraju se pogodnim za reparaciju, preko toga savjetuje se zamjena stakla.

Naši kvalitetno osposobljeni djelatnici u kombinaciji sa visokom tehnologijom koja garantuje kvalitetu i trajnost će reparirati vaše staklo u skladu sa normativima važećim u preko 40 zemalja.

Back to top